Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy AFC Servis DC a.s.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013397 Popis projektu: Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti.Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odbornéúrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikačníúrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce. Cíle projektu: Zvýšit odbornou úroveň […]