Transportní
obaly

Nabízíme širokou škálu obalů, různých velikostí a tvarů. Dokážeme konstrukčně navrhnout jakýkoliv samonosný obal pro přepravu vašeho výrobku tak, aby nedošlo k poškození při přepravě.

Dřevěné obaly

Pro zpracování obalu stačí dodat výkresovou dokumentaci a technickou zprávu k obalu v plném rozsahu zadání.

Děláme typy obalů pro:

 • Železniční dopravu
 • Silniční dopravu
 • Leteckou dopravu
 • Námořní a vnitrozemskou lodní přepravu

Obaly vyrábíme dle předepsaných norem pro danou dopravu a smluvních dohod.

Provádíme také zabalení výrobků do Vámi dodaných nebo námi vyrobených obalů kdekoliv ČR.

Jsme držiteli:

 • certifikace dle ČSN ISO 9001:2016, 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, OHSAS 18001:2008
 • certifikace systému řízení výroby Dle ČSN EN 14081-1:2005
 • certifikace fytokaranténní úprava obalového materiálu IPPC – ISPM 15

Bariérové obaly

Výrobky balíme tak, aby balení vyhovovalo požadavkům pro exportní a zámořskou přepravu. Využíváme bariérové fólie Quadruplex, speciálně vyvinutu tak, aby zabránila korozním procesům. Fólie obsahuje Al mezivrstvu – 4 vrstvá, splňující americkou normu MIL-PRF-131 a německou normu TL 8135-0003-1.

Používáme vysoušedla a antikorozní papír BRANOROST s vypařovacími VCI inhibitory. Výrobky jsou uloženy do dřevěných či překližkových beden – individuálně připravených a tepelně ošetřených. 

Tento technologický postup považujeme za velice spolehlivý a účinný v boji s podmínkami vnějšího prostředí. Zabalené výrobky nepodlehnou korozi a nebudou mechanicky poškozeny.


Výrobky jsou baleny do speciální fólie o síle 300 mikronů. Fólie je teplem smrštitelná, a je vhodná pro balení výrobků, které jsou vystaveny vlhku a vodě. Navíc do ní lze balit výrobky nadměrných velikostí.

VCI fólie = dokonalá ochrana proti korozi

VCI fólie je všestranně využitelná, vodotěsná a svařitelná. Je použitelná pro balení na automatických strojích, i k výrobě vaků. Dále je charakteristická namodralou, transparentní barvou, neobsahuje dusitany a vyznačuje se VCI antikorozní ochranou. Fólie vytváří ochrannou atmosféru na kovovém povrchu tak, že odvádí do atmosféry obalu aktivní účinné látky.

Jak proces balení funguje?

Fólii je nutné krátkodobě zahřát, poté se zkopíruje tvar baleného předmětu. Když se fólie ochladí, vytvoří fixující obal, který chrání výrobek.

Rozsah ochrany před korozí

 • Ocel
 • Lité železo na kontakt
 • Pozinkovaná ocel
 • Nikl
 • Aluminium
 • Chrom
 • Zinek
 • Měď a její slitinyPoužití

VCI-fólie BRANOfol M3 má všestranné použití, důležité je zabránit vniknutí do zabaleného zboží.

Základní pravidla, která je nutné dodržovat pro zajištění bezpečné VCI ochrany:

 • Výrobky určené k balení nesmí přijít do kontaktu s materiály osahující kyseliny a se dřevem
 • Do balení nikdy nepřidávejte výrobky, které zvyšují relativní vlhkost (např. dřevo)
 • Na povrchu výrobku nesmí být agresivní látky (čistící prostředky atd.)
 • Povrch baleného výrobku musí být dokonale suchý (je nutné vyvarovat se i potu z rukou, proto se při balení musí používat rukavice)

 

Ochrana proti korozi může být narušena i kyselinami nebo zásadami, je vhodné provést zkoušku snášenlivosti

BRANOfol M3 je možné zpracovat svařováním tepelným impulsivním nebo švovým, do síly fólie 100 mikronů. Zvýšená pozornost musí být věnována silně naolejovaným výrobkům, strana fólie s potiskem nesmí směřovat dovnitř, aby se potisk v kontaktu s olejem nerozmazal.

Kvalita fólií

 • BRANOfol M3.06, tloušťka: 60 μm
 • BRANOfol M3.10, tloušťka: 100 μm
 • BRANOfol M3.15, tloušťka: 150 μm
 • BRANOfol M3.20, tloušťka: 200 μm
 • BRANOfol M3.30, tloušťka: 300 μm 

 

Extra silné: – průraznost je o 100 % větší jak u normální fólie.

 • BRANOfol M3.10 XS, tloušťka: 100 μm

Formy dodání

 • Plochá fólie
 • Archy
 • Sáčky
 • Návlek
 • Hadice
 • Polohadice
 • Hadice s postranními záhyby

Skladování

Fólii vždy skladujte v chladném a suchém místě, chráněném proti slunečnímu záření. V originálním balení je maximální skladovatelnost max. 12 měsíců.

Bezpečnost práce

BRANOfol M3. není nebezpečným přípravkem ve smyslu Vyhlášky o nebezpečných látkách. Bližší informace lze zjistit v Listu s bezpečnostními údaji. V segmentu bariérových obalů spolupracujeme se společností BRANOPAC CZ s.r.o.

Kontakty

Kontaktní osoba pro transportní obaly:

Milan Tůma

+420 606 873 160

Napište nám AFC

Napište nám

Autoservis

Vedoucí divize

Jiří Ranftner

+420 727 890 046

e-mail: ranftner@afcservisdc.cz

Prodej zboží

Asistentka prodeje

Petra Jůzová

+420 720 984 422

E-mail: drevoprodej@afcservisdc.cz

Správa majektu

Vedoucí správy majetku

Jiří Ranftner

+420 727 890 046

e-mail: ranftner@afcservisdc.cz

Divize zámečnictví

Vedoucí divize

Josef Staněk

+420 602 196 557

E-mail: jo.stanek@afcservisdc.cz

Divize stavby

Vedoucí divize

Josef Staněk

+420 602 196 557

E-mail: jo.stanek@afcservisdc.cz

Rozpočty staveb

Jaroslav Ruffer

+420 725 035 727

E-mail: ruffer@afcservisdc.cz

Agentura práce

Personální a mzdové oddělení

Anna Moravcová
Vedoucí oddělení

+420 602 166 412

Pevná linka: +420 412 338 911

E-mail: a.moravcova@afcservisdc.cz

Divize dřeva

Ředitel divize

Milan Tůma ml.

+420 606 873 160

E-mail: tumajr@afcservisdc.cz

Truhlářská výroba

Rudolf Weigel
Vedoucí truhlárny

+420 602 133 935

E-mail: weigel@afcservisdc.cz

Dřevovýroba

Petra Jůzová
Asistentka dřevovýroby

+420 602 196 517

E-mail: drevovyroba@afcservisdc.cz

Vedení společnosti

Člen představenstva

Milan Tůma

Finanční účtárna

Stanislava Opltová

+420 725 752 720

E-mail: opltova@afcservisdc.cz

E-mail pro fakturace: fakturace@afcservisdc.cz

Dozorčí rada

Ing. Jitka Tůmová

Certifikace

Naše firma disponuje množstvím certifikátů, které podporují nadstandardní kvalitu služeb a výroby.

ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikace
management jakosti

ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikace
management enviromentu

ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikace
management bezpečnosti práce

IPPC - ISPM 15

Certifikace
fytokaranténní úprava obalového materiálu

ČSN EN 1176/2009

Certifikace
zařízení a povrch dětského hřiště

Enviromentální politika

V AFC servis DC a.s klademe důraz na důvěru u zaměstnanců a obchodních partnerů. Jejich bezpečnost a zajištění kvalitních pracovních podmínek je pro nás velmi důležitá.

V divizi dřevovýroby je implementována environmentální politika, která je založena na efektivním využití sil a prostředků k neustálému zlepšování environmentálního profilu. AFC servis DC a.s odpovídá za ochranu životního prostředí ve své podnikatelské činnosti na úseku dřevovýroby.

Naším mottem na pracovišti je zamezení počtu nehod a havárií.

Podporujeme tyto zásady:

 • Naplňování všech právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí
 • Zabezpečení potřebných zdrojů pro implementaci ochrany životního prostřední
 • Požadovat od smluvních partnerů zvyšování úrovně znalostí a povědomí pracovníků o zásadách ochrany životního prostředí
 • Kladení důrazu na preventivní péči a neustálé zlepšování podmínek ve všech oblastech činnosti, které mohou ovlivňovat pracovní a životní prostředí
 • Minimalizovat negativní dopady výrobní činnosti zaváděním nových technologických a pracovních postupů
 • Neustálou prevencí minimalizovat rizika vzniku havárií a snižovat možnosti znečišťování životního prostředí
 • Používat pro výrobu materiály nezatížené závadnými látkami a dodávat výrobky, které jsou recyklovatelné
 • V případě vzniku havárií postupovat dle havarijních plánů
 • Snižovat náruživost všech druhů energií

Stavebnictví

Pomůžeme Vám s interiérem i exteriérem Vašeho domova. Postavíme nový dům, opravíme starší. Provádíme pozemní i dopravní stavby.

Tak, jak se postupně rozrůstala naše výroba, a začali jsme podnikat i v jiných oblastech, než je zpracování dřeva, došlo k významnému rozšíření našich služeb o stavební práce. Vytvořili jsme samostatné stavební středisko, které díky pružnému propojení všech našich středisek a dlouholeté efektivní spolupráci se spolehlivými subdodavateli nabízí širokou škálu hlavních i přidružených stavebních činností.

Nabízíme služby jak v oblasti pozemních staveb, tak v oblasti dopravních staveb.

Pozemní stavby

 • Novostavby – realizace nových staveb
 • Sanace budov
 • Opravy fasád, omítek
 • Zateplení
 • Sádrokartonářské práce
 • Dlažby
 • Obklady
 • Elektroinstalace
 • Kompletní dodávky a montáže zdravotechniky (kanalizace, voda, topení)

Dopravní stavby

 • Opravy výtluků
 • Výstavba a opravy propustků a mostků
 • Parkoviště, chodníky
 • Opěrné zdi

Josef Staněk
Tel.: 602 196 557
E-mail: jo.stanek@afcservisdc.cz

Zámečnictví

Vyrábíme ocelové konstrukce, ke kterým zajišťujeme i montáž. Provádíme opravy a ostření pilových kotoučů. Ostříme jak klasické pilové kotouče, tak i s SK – plátky do průměru 1250 mm.

Velice si vážíme našich zákazníků a rádi bychom jim nabídli komplexní nabídku služeb, do které patří i zámečnické práce té nejvyšší kvality, které jsou s dřevovýrobou úzce spjaty.

Věříme, že komplexní nabídkou poskytovaných služeb docílíme zvýšení kvality vztahu se zákazníky.

Stěžejní oblastí v této divizi je především výroba ocelových konstrukcí, ke kterým naše firma zajišťuje i montáž.

 • Okna, dveře a vrata včetně osazení
 • Ploty
 • Brány
 • Ocelové obaly (bedny, palety, koše)
 • Zábradlí lodžií
 • Mostní zábradlí
 • Kovové přístřešky
 • Ocelová schodiště
 • Kovové kontejnery na míru
 • Pochůzné lávky
 • Mostní konstrukce
 • Výroba a montáž regálů včetně vybavení

Josef Staněk
Tel.: 602 196 557
E-mail: jo.stanek@afcservisdc.cz

Autoslužby

Autoservis, pneuservis, čištění interiérů

PO – PÁ: 8:00 – 16: 00
SO: zavřeno

Jiří Ranftner
Tel.: 727 890 046
E-mail: ranftner@afcservisdc.cz

Agentura práce

Potřebujete nárazově navýšit počet pracovníků například v době dovolených, nemoci či při sezónním nárůstu zakázek? Nemáte dost vlastních zaměstnanců?

Nechcete navyšovat stavy svých trvalých zaměstnanců?

Našli jste vhodného spolupracovníka a nemáte možnost ho sami zaměstnat? Potřebujete delší dobu k rozpoznání, zda máte pro daného pracovníka vhodné pracovní uplatnění do budoucna?

Využijte služeb naší agentury práce

Nabízíme v souladu s ustanovením § 66 zákona o zaměstnanosti dočasně k výkonu práce pro klienty v jejich sídle své zaměstnance v dělnických profesích podle jejich potřeb. Jsme držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Agenturní zaměstnávání – v oblasti lidských zdrojů umožňuje výrazné šetření finančních prostředků, dočasné přidělení zaměstnanců je nástroj na okamžité řešení nedostatku pracovní síly.

Výhody agenturního zaměstnávání

 • Celoročně platíte jen skutečný potřebný počet zaměstnanců – výkyvy ve vašich potřebách řešíme my
 • Snížení personální agendy – odpadají vám činnosti spojené s náborem, výběrem a přijímáním nových zaměstnanců
 • Snadnější plánování prací – větší pružnost při zajišťování jednotlivých zakázek
 • Variabilita počtu zaměstnanců – máme možnost uspokojit vaše potřeby pracovní síly ve velmi krátkých termínech
 • Konec propouštění přebytečných zaměstnanců

 

Po dobu dočasného přidělení pracovníků uživatel řídí, organizuje a kontroluje práci dočasně přiděleného zaměstnance. Agentura ve vztahu k přidělenému zaměstnanci zajišťuje především personální a mzdovou agendu dle dohodnutých podmínek.